STANDART EKİPMANLAR KDP 5000
 V - YATAK 2
MANUEL HİDROLİK KOLU 1