STANDART EKİPMANLAR KDP 1800
 V - YATAK 2
MANUEL HİDROLİK KOLU 1